Category : Finance

Finance இலங்கை வணிகம்

கொமர்ஷல் வங்கியின் குறுங்கால நிலையான வைப்புக்களுக்கு அதிக வட்டி

Suki
குறுகிய கால வைப்புகளை ஊக்குவிப்பதற்காகவும், வங்கியின் வாடிக்கையாளர்களின் முதலீடுகளுக்கு ஒரு வருடத்திற்கும் குறைவான காலத்திற்குள் ஒப்பிடமுடியாத மற்றும் பாதுகாப்பான வருவாயை வழங்குவதற்காகவும், கொமர்ஷல் வங்கி, வருடாந்தம் 22% வரையிலான உயர் வட்டி வீதங்களுடன்; நிலையான
Banking Finance இலங்கை பகலவன் TV பகலவன் செய்திகள்

400 பில்லியன் ரூபாவாக அரசாங்க கடன் வரம்பு மேலும் அதிகரிப்பு !

Suki
2021 ஆம் ஆண்டிற்கான அரசாங்க கடன் வரம்பை மேலும் 400 பில்லியன் ரூபாவாக அதிகரித்து 3,397 பில்லியன் ரூபாவாக உயர்த்துவதற்கான நிதி அமைச்சின் முன்மொழிவு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட கடன் வரம்பை