காணொளி

தேர்தலில் அனைத்து சிறுபான்மை கட்சிகளும் ஒருமித்து செயற்பட முன்வரவேண்டும்…மௌலவி சுபியான்