அழகு குறிப்பு காணொளி

கண்ணை சுற்றி கருவளையங்கள் அதிகமா இருக்கா கவலை பட தேவையில்லை இதை மட்டும் செய்யுங்க.